i-Bankomat  |  Търси банкомат

Кои банки отпускат кредит с лошо ЦКР

4.9/5 - (42 votes)

кредит с лошо ЦКРТърсите кои банки  работят  с  лица с лошо ЦКР ( Лоша кредитна история)

Необходим ви е кредит, но имате лоша кредитна история и просрочени плащания? Как да изтеглите заем, ако се намирате в подобна ситуация?

Получаването на кредит при наличие на просрочия е мисия възможна. Имайте предвид, че е важно не само получаването на кредит, но и изгодни условия, при които ще го изтеглите. Това, че имате забавени плащания не означава, че не може да договорите конкретни по-добри условия за нов кредит. Ще бъде по-трудно и ще е необходимо малко повече време, но е постижимо. Трябва да знаете как да подходите, за да постигнете желаната цел.

Как да изтегля заем от банка с лошо ЦКР?

kreditiПреди всичко трябва да сте наясно как изглежда справката от кредитния регистър – просрочени суми, период на просрочията, както и статуса на кредитите. Ако разполагате с тази информация ще си спестите много време в търсене на банка, която да ви финансира. За банките е важна и определяща информацията от тази справка. Затова, като първа стъпка е необходимо осигуряването на тази информация. С наличието й ще се обърнете към банките, които допускат изключения и отпускат кредити при наличие на просрочия.

Кои банки работят с лошо ЦКР?

Това, че сте допуснали забавяне в плащанията не води до директен отказ на финансовите компании да ви кредитират. Дори, напротив. Банките стават все по-гъвкави при отпускането на кредитите и предлагат различни възможности. За тях е важно на първо място каква е просрочената сума и периодът, в който е допускано закъснение.

Част от банките приемат допуснати просрочени суми между 300 и 700 лв. като обстоятелство, което няма да доведе до отказ за отпускане на заем. Освен това, ако допуснатото просрочие не е системно, а инцидентно и може да бъде обяснено, то всичко е в реда на нещата и ще получите исканата сума.

Ако пък имате конкретна причина, поради която е допуснато просрочване на задълженията и бъде обяснена пред банката, получаването на кредит ще бъде лесно.

Нека обобщим всичко казано: за да получите нов кредит при наличие на просрочия е важно да се знае:

  • Сумата на просрочията
  • Дни на забавяне на плащания
  • Статус на кредитите – редовен, под наблюдение, загуба
  • Причина за допускане на просрочия
  • Сума и цел на новия искан кредит

Ако имате тази информация ще спестите много време в търсене на банка с подходящи условия, при които да ви кредитира.

Какво е „влошена кредитна история“?

Както казахме, напоследък значително се промени възприятието на банките по отношение на просрочията. За разлика от съвсем близкото минало, когато при текущо просрочие директно се правеше отказ, сега просрочени суми в рамките на 30 дни не се считат за нещо, което е фатално. По-скоро се приема като инцидентно, което не е задължително да се повтори. Така, че нагласите на банките са променени и това, че сте допуснали забавяне не бива да ви отчайва.

Как да изтеглите кредит с лоша кредитна история?

Лесно и бързо може да получите желания заем, ако знаете точната сума на просрочието и погасите всичко дължимо. Много е важно да осигурите дължимата сума по сметката си, но и да се уверите, че е достатъчна и задължението ви е погасено.

При наличие на просрочие не трябва да се забравя много важен момент, който дори банковият служител може да не ви спомене. Сметката, която ползвате, за да обслужвате заема си е с месечна такса, която не е никак малка. След като имате дължима сума по заема, имате неплатена такса и по сметката. Когато осигурите необходимите средства за погасяване на месечната вноска, банката първо ще погаси натрупаните такси по сметката и едва след това ще погасява вноската. Ако не сте осигурили повече пари по сметката със сигурност просрочието ще си остане, а лихвите ще продължат да се трупат.

Бърз онлайн кредит

Да обобщим стъпките, които трябва да изминете, за да получите искания кредит:

  • Уточняване размера на просрочието и сумата, дължима за сметката
  • Внасяне на средствата по сметката за погасяване
  • Осигуряване на документ, доказващ погасяването и липса на задължения.

Как да „изчистя“ кредитната си история?

Изчистването на кредитната история зависи от това какъв е размера на задължението. Ако сумата не е голяма е възможно да вземете пари от приятел, да погасите и в момента, в който ви отпуснат кредит да ги върнете. Друг по-неангажиращ вариант е да изтеглите бърз кредит, с който да погасите задължението и съответно веднага да го погасите. Тоест, да ползвате бърз кредит само за няколко дни, докато получите заема. Този вариант е и доста рисков, тъй като не бива да се изкушавате бързият кредит да остане непогасен. Също така, ако не получите кредит от банката в рамките на 3-4 дни твърде вероятно е изтегления нов бърз кредит да е видим в справката от ЦКР и банката виждайки ново задължение да откаже отпускането на искания заем. Така, че трябва да сте особено предпазливи, ако предприемате подобни стъпки.

Ето, че варианти има, но трябва да бъде избран най-разумния, който няма да влоши допълнително ситуацията, в която се намирате.

Има ли давност кредитната история?

Разбира се, че всеки проблем има и своето решение, но е много важно какъв начин ще изберем, за да го разрешим. Да, задълженията имат давност, но въпросът е до колко ни устройва и трябва ли да разчитаме на нея, за да разрешим проблема си?

Ако днес погасите всичките си просрочени суми и не допускате нито ден закъснение, то след 5 години историята ви ще бъде изчистена. Давностният период е 5 години. Това разбира се е един дълъг период, но имайки финансовата дисциплина получавате шанс за в бъдеще. Ако добре направите сметките си и бъдете абсолютно стриктни при погасяване на задълженията след като веднъж сте погасили просрочията си, то си гарантирате възможност за получаване на желаните суми под формата на кредити. Звучи добре и е предизвикателство, което може да поставите пред себе си и да започнете с неговото реализиране в днешния ден.

Как да си спестим влошаване на кредитната история?

Колкото и да сте стриктни при погасяване на задълженията си, може да попаднете в ситуация, която да доведе до забавяне на плащанията. И то е възможно да се случи по независещи от вас причини. Ето защо, най-важна е бързата реакция. Не се бавете нито ден, а незабавно уведомете кредитната институция. Така много бързо може да се предприемат мерки, за да не се стига до просрочия, които трудно бихте могли да погасите и формиране на лошо кредитно досие. А и най-важното ще си спестите много пари за просрочия, тъй като лихвите не са никак малки.

Полезно!

Много е важно да може да направите обективна преценка на ситуацията, в която се намирате, за да може да вземете правилното решение. Ако спешно и неотложно ви трябват пари, но имате лоша кредитна история и нямате време да я изчистите, то може да вземете пари от фирма за бързи кредити или частни лица. Но това пък ще влоши значително финансовото положение, в което се намирате, защото лихвите са значителни. Определяща и водеща трябва да е причината, поради която искате нов кредит. Ако е просто, за да запълните дупка в бюджета със сигурност не е подходящо да увеличавате дългове си. Но, ако средствата са ви необходими за лечение, тогава ситуацията е по-различна.

Ето защо, от съществено значение е да определите обективно до колко важна е целта на новия кредит и заслужва ли си да увеличите дълговете си при положение, че вече сте на ръба да се справяте финансово. Ако се намирате в подобна ситуация и ви е трудно да определите как да действате, може да потърсите професионален съвет от независим консултант.