Какво означава банкомат?

Какво означава банкомат?

Банкомат е вид компютъризирана електронна машина, която изпълнява основни банкови функции (като обработка на чекови депозити или издаване на теглене на пари в брой) — наричана също автоматична касова машина, автоматична касичка, автоматична касичка.

Реално банкоматът е машина, вградена в стената на банка или друга сграда, която позволява на хората да теглят пари от банковата си сметка с помощта на специална карта.