i-Bankomat  |  Търси банкомат

Банкомат за криптовалути

4.8/5 - (5 votes)

Какво е банкомат за криптовалути?

Bitcoin и криптовалутите

банкоматиКриптовалути като Bitcoin и Co. са разработени като алтернатива на класическата платежна система и са допустими платежни средства. Системата зад нея се нарича блокчейн. Тя криптографски подсигурява цифровата валута, като улавя и криптира всички транзакции. Крипто парите първоначално са използвани за плащане в интернет, но сега се приемат и в различни магазини, ресторанти и кафенета.

банкомат

Ако искате да платите с Bitcoin, имате нужда от специално приложение, по-известно като Вitcoin портфейл. Той е цифровият портфейл, в който се съхранява криптовалутата. Магазинът, който приема Bitcoin, има индивидуален адрес за плащане. След това плащането се извършва към този т.нар публичен ключ, или чрез просто въвеждане на Bitcoin адреса, или чрез QR код.

Крипто парите понякога подлежат на екстремни колебания на цените. Друг важен  проблем е свързан с големият брой цифрови валути. Днес вече има хиляди различни интернет валути, базирани на различни технически принципи. Ако искате да сте на безопасната страна, трябва по-скоро да държите ръцете си далеч от тях, защото всяка от валутите също може да изчезне напълно от пазара.

 

ATM да се превърне в платежна институция. Това дава на банкомата възможност за самостоятелно разработване на нови видове платежни услуги в бъдеще.

Пазарът на платежни услуги се променя бързо. Обхватът на различните платежни услуги непрекъснато се увеличава и поведението на потребителите се променя. Като платежна институция вече можем самостоятелно да развиваме бизнеса си въз основа на обществените нужди, които съществуват.

Платежната институция е под прекия контрол и мониторинг на националните органи за финансов надзор и е упълномощена да предоставя платежни услуги. Примери за платежни услуги са депозит, теглене, паричен превод, плащания по сметки и информация за баланс по сметка.

Паричните услуги продължават да бъдат в основата на функционирането на ATM. Съществува голяма обществена нужда от функционираща парична инфраструктура – не на последно място за хората в цифровото изключване. България е страна, в която дебитните и кредитните карти все още се използват не за разплащане, а за теглене на пари от банкомат. АТМ като платежна институция ни улеснява да поемем дългосрочна отговорност за боравенето с пари в брой.

 

Блокчейн тенологията и криптовалутите

Докато разсъждаваме върху тези мечтателни идеи, истинското бъдеще може да лежи на платежните системи. Никой не знае как точно изглежда то. Технологичният напредък зависи например от нарастващата производителност на квантовите компютри или сигурното криптиране на цифровите транзакции чрез блок веригата.

Добрата новина е, че в крайна сметка потребителите ще решат сами кои услуги по иницииране на плащане, платежни системи и методи за удостоверяване на идентичността са най-ефективните. Защото само продуктите, които обичате да използвате всеки ден, ще променят нашия начин на устойчиво плащане.